Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Bymiljøetaten > Friluftsområder > Øyene i Oslofjorden

Øyene i indre Oslofjord

Utsikt mot Oslo fra BleikøyaKnollmjødurt - blomst som er typisk for øyene i indre OslofjordOsloferga fra Langøyene

Velkommen til strandsonen og Oslo-øyene! Ønsker du å lære mer om øyenes historie og regler for ferdsel, kan du benytte disse nettsidene eller hente brosjyren Turguide til øyene.

Forvaltning av øyene
Oslo kommune eier flere av øyene i Oslofjorden. Bymiljøetaten forvalter Hovedøya og Gressholmen-Rambergøya, samt Langøyene, Husbergøya og Skjælholmene i Nesodden kommune, i tillegg til store deler av Håøya i Frogn kommune. Bleikøya, Nakholmen, Lindøya og Heggholmen forvaltes av staten.

Regler for ferdsel på øyene
I 2008 ble verneplan for indre Oslofjord vedtatt, og med det ble mange av øyene vernet som naturreservat. Vi viser vei i paragrafjungelen med en kortfattet guide om regler for ferdsel.
Regler for ferdsel på øyene

Telting og grilling på øyene
Telting er bare tillatt på Langøyene og Håøya. I verneområder er grilling kun tillatt på anlagte grillheller der de finnes. Bål (åpen ild) er forbudt overalt på øyene
Regler for telting på Langøyene
Regler for telting på Håøya

Badeplasser

Forvaltning av Hovedøya
En forvaltningsplan for Hovedøya er utarbeidet. Planen skal bedre ivareta natur, kulturminner og tilrettelegge for friluftsliv.
Om forvaltningsplanen (på nettsidene til Fylkesmannen)

 

Kart og egen turguide til øyene
Bymiljøetaten har flere kart som blant annet viser badeplasser, verneområder på øyene m.m. Vi har også laget en turguide til øyene som omtaler 16 øyer og tre fyr i indre Oslofjord.
Finn øyene på vårt interaktive tur- og løypekart
Turguide til øyene

Fergeforbindelse til øyene
Fergene til Hovedøya, Bleikøya, Gressholmen, Lindøya og Nakholmen starter vanligvis å gå fra mars måned. Ferga til Langøyene starter i mai og går normalt til slutten av august.
Se www.oslo-fergene.no


Sist oppdatert 21.02.2012


Til Bymiljøetatens hovedside
Til Oslo kommunes hovedside

 

Aktuelt

Langøyene – miljøteknisk undersøkelse
Tirsdag denne uken frarådet Bymiljøetaten i Oslo kommune publikum å oppholde seg på Langøyene i indre Oslofjord. Oslo Kommune har nå mottatt den endelige rapporten som dannet grunnlaget for frarådingen, og kommunen vil nå gå nøye gjennom denne for å se på hvilke tiltak som må iverksettes, både på kort og lang sikt. (18.06.13)
Oslo kommune fraråder bruk av Langøyene
12. juni 2013: Bymiljøetaten i Oslo kommune fraråder publikum å oppholde seg på Langøyene i indre Oslofjord. Bakgrunnen for dette er at kommunen har fått foreløpige resultater fra en miljøteknisk undersøkelse av det gamle deponiområdet på øyene. Undersøkelsen viser at deponiområdet kan være en langt større forurensningskilde enn tidligere antatt. Inntil resultatet fra undersøkelsene er nøye gjennomgått ønsker ikke Bymiljøetaten aktivitet i området. (14.06.13)