Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Bymiljøetaten > Miljø > Piggdekkgebyr

Piggdekkgebyrordningen

 

Sesong 1. november 2014 - 12. april 2015

Hvis du kjører med piggdekk i Oslo i piggdekksesongen må du betale piggdekkgebyr. Du trenger ikke å betale for dager du kun står parkert (ikke bruker bilen). Ordningen er lovfestet i forskrift om piggdekk- og tilleggsgebyr (lovdata).

 

 

Aktuelt

Slik kjøper du piggdekkoblat fra automat

Vi har fått tilbakemeldinger på at det kan være vanskelig å kjøpe dagsoblater fra våre automater. Derfor har vi laget en kort  instruksjonsvideo som viser deg hvordan. (15.09.14)

Vanlige spørsmål og svar om piggdekkgebyrordningen

Vanlige spørsmål og svar

 • Hvorfor må jeg betale piggdekkgebyr?
  • Piggdekkgebyret er et miljøtiltak for å bedre luftkvaliteten gjennom å redusere antall kjøretøy med piggdekk. Piggdekk river opp asfalten og skaper svevestøv, som gir dårligere luftkvalitet. Inntektene blir brukt til vinterberedskap, primært brøyting, strøing og vedlikehold av veiene.
  • Bakgrunn:
  • Målinger viser at Oslo til tider har store mengder svevestøv. Forurensningsnivået er så høyt at de nasjonale målene, og EUs grenseverdier, overskrides.

   Store mengder svevestøv fører til helse- og velferdsproblemer for svært mange mennesker.  Personer med hjerte-, lunge- og astmaproblemer er særlig utsatte.

   Den største kilden til de høye konsentrasjonene av svevestøv er biltrafikken. Svevestøvet dannes på grunn av asfaltslitasje og eksosutslipp fra kjøretøyene. Kjøretøyene bidrar også til at støv som ligger lagret i veibanen virvles opp. Piggdekkene river opp og sliter ned asfalten i mye større grad enn det piggfrie vinterdekk gjør. En bil med piggdekk bidrar derfor til å gjøre Oslolufta dårligere enn en bil med piggfrie vinterdekk. Dette er bakgrunnen for at Oslo kommune gjenninnførte ordningen med piggdekkgebyr fra 01.11.2004.

   Luftforurensning påvirkes av en rekke forhold som dominerende vindretning, temperatur, luftfuktighet og terreng. I Oslo er forholdene verst på kalde, tørre vinterdager. Målingene viser at problemene starter rundt november når piggdekkene settes på. I tillegg til å ha landets største befolkning og biltetthet, er Oslo spesielt utsatt for forurensning på grunn av geografiske forhold (Oslogryta).

   Vil du vite mer om luftforurensning finner du ytterligere informasjon på www.nilu.no og www.vegvesen.no

 • Hva om jeg ikke betaler? Kan jeg klage på boten?
  • Kjører du med piggdekk i gebyrperioden uten å ha betalt gebyr, vil du ved kontroll bli ilagt tilleggsgebyr på kr. 750,-
  • Dersom du mener ileggelsen er uriktig, kan du klage. Les mer om å klage på tilleggsgebyr.
 • Hvor gjelder ordningen, og for hvem?
  • Hvor
   Piggdekkgebyret gelder hele Oslo, også utenfor Ring 2. På kartet under kan du se hvor bygrensen til Oslo er (lilla stiplet linje). Oblatene er også gyldig i Bergen.

   Vis kart

  • Hvem
   Piggdekkgebyrordningen gjelder for bil, små og store busser, lastebiler og varebiler. Det gjelder ikke for MC, henger, traktor, utrykningskjøretøy, bil i politiets tjeneste, bil med parkeringsbevis for forflytningshemmede eller strø- og brøytebiler.

   Se forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr §1
 •  Jeg skal bare kjøre gjennom Oslo, må jeg betale?
  • Ja, alle som kjører i eller gjennom Oslo må betale. Vi anbefaler dagsoblat for gjennomreise.
 •  Bytte av bil / refusjon
  • Dersom du har flere biler med piggdekk må du betale for hver og en av dem. Én oblat gjelder kun for én bil.

   Du kan overføre oblatet (kun sesongoblat) til en annen bil. COWI gjør dette direkte fra utsalgsstedet på Helsfyr (Grenseveien 88). Du får da nytt oblat med nytt registreringsnummer. Du kan også sende oblatet til Cowi AS, Postboks 123, 1601 Fredrikstad. Cowi AS sender da nytt oblat.
  • Dersom du har kjøpt sesongoblat, men ikke lenger har bruk for det kan det refunderes. Originaloblatet og kvittering for dette må da sendes til Cowi AS, Postboks 123, 1601 Fredrikstad.

   Måneds- og dagsoblater refunderes ikke.

   For mer informasjon ring Cowi AS på telefon 40 00 65 56.
 •  Er det lov å bruke piggdekk utenfor sesongen?
  • I følge norsk lov skal det ikke brukes piggdekk utenfor sesongen om ikke føreforholdene gjør det nødvendig. Fører plikter å sikre at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep til føret. Det vil derfor være opp til en skjønnsmessig vurdering av politiet i hvert enkelt tilfelle.
  • Se forskrift om bruk av kjøretøy § 1-4

   Brukes det piggdekk utenfor sesongen skal det ikke betales piggdekkgebyr.

Andre spørsmål kan sendes via elektronisk kontaktskjema