Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Bymiljøetaten > Miljø > Piggdekkgebyr

Piggdekkgebyrordningen

Hvis du kjører med piggdekk i Oslo i piggdekksesongen må du betale piggdekkgebyr. Du trenger ikke å betale for dager du kun står parkert (ikke bruker bilen).

Automatene ved Taraldrud kontrollstasjon er flyttet: Se alle utsalgssteder

Sesong 1. november 2014 - 12. april 2015.

Oblater og priser
 


Dagsoblat

24 timer

Kr. 30,-

Kjøp*


Kjøp via SMS

Se utsalgssteder

Månedsoblat

Én kalendermåned

Kr. 400,-

Kjøp

Sesongoblat

Hele sesongen

Kr. 1200,-

Kjøp

 

*Minimum 10 dagsoblater ved kjøp på nett.

For tunge biler (over 3500 kg) betales det dobbel pris.

Kjøp måneds- og sesongoblater

Kjøp dagsoblat med SMS

 

Send PIGG OSLO [REG.NR.] til 2300*

Tung bil (over 3500kg): send PIGG TUNG OSLO [REG.NR.] til 2300

Eks: PIGG OSLO AB12345 eller PIGG TUNG OSLO AB12345

*Oblatet er gyldig ved mottatt bekreftelse.

(Gjelder norske abonnement)
 • Vis mer informasjon om kjøp via SMS / telefon
  • Du kan kjøpe oblat via SMS for norske, svenske, danske og polske biler.
  • Du kan bruke norske, svenske og danske abonnement:
   Land Telefonnummer Eksempel
   Norsk abonnement 2300 PIGG OSLO AB12345 til 2300
   Svensk abonnement 72777 PIGG OSLO ABC123 til 72777
   Dansk abonnement 1230 PIGG OSLO AB12345 til 1230

   Ved stor pågang kan det ta opptil 15min, ring 815 50 650 om du ikke mottar bekreftelse. 
  • Pris for å sende selve SMS-meldingen kommer i tillegg, og avhenger av ditt mobilabonnement. Normalt koster en SMS-melding opptil 1 krone.

  • Kjøp for spesifikk dato
   Du kan kjøpe oblat for en dato frem i tid. Skriv da datoen etter registreringsnummeret (ddmm) - eks. for 9. desember: PIGG OSLO AB12345 0912. Oblaten er da gyldig fra kl. 00:00 til 23:59, 9. desember. Oblatens gyldighetsdato kan ikke endres etter bestilling.

   Kjøp oblat via telefon:

   Dagsoblat kan bestilles ved å ringe følgende telefonnumre. Husk å ha regisreringsnummer klart.
   • Lett bil (under 3,5 tonn): Tlf: 820 45 522*
   • Tung bil (fra 3,5 tonn): Tlf: 820 46 555*
    *Oblaten gjelder i 24 timer fra bestilling.
   Du kan ringe fra fasttelefon og mobiltelefon. Ved bestilling fra mobiltelefon er pris for oppkobling og tellerskritt avhengig av ditt abonnement. Bestilling via teletorg fungerer for norsk-, svensk- og danskregistrerte biler, men kun fra norsk telefonnummer.
  •  

Utsalgssteder

Vis større kart og liste over utsalgssteder

Ikon i kart Type oblat som selges
Dagsoblat, månedsoblat, sesongoblat (over disk)
Dagsoblat (fra automat)
Dagsoblat (fra bensinstasjon)

Måneds- og sesongoblater kan også bestilles fra COWI på telefon 40 00 65 56 eller epost post@piggav.no.

 

Vanlige spørsmål og svar om piggdekkgebyrordningen

Vanlige spørsmål og svar

 • Hvorfor må jeg betale piggdekkgebyr?
  • Piggdekkgebyret er et miljøtiltak for å bedre luftkvaliteten gjennom å redusere antall kjøretøy med piggdekk. Piggdekk river opp asfalten og skaper svevestøv, som gir dårligere luftkvalitet. Inntektene blir brukt til vinterberedskap, primært brøyting, strøing og vedlikehold av veiene.
  • Bakgrunn:
  • Målinger viser at Oslo til tider har store mengder svevestøv. Forurensningsnivået er så høyt at de nasjonale målene, og EUs grenseverdier, overskrides.

   Store mengder svevestøv fører til helse- og velferdsproblemer for svært mange mennesker.  Personer med hjerte-, lunge- og astmaproblemer er særlig utsatte.

   Den største kilden til de høye konsentrasjonene av svevestøv er biltrafikken. Svevestøvet dannes på grunn av asfaltslitasje og eksosutslipp fra kjøretøyene. Kjøretøyene bidrar også til at støv som ligger lagret i veibanen virvles opp. Piggdekkene river opp og sliter ned asfalten i mye større grad enn det piggfrie vinterdekk gjør. En bil med piggdekk bidrar derfor til å gjøre Oslolufta dårligere enn en bil med piggfrie vinterdekk. Dette er bakgrunnen for at Oslo kommune gjenninnførte ordningen med piggdekkgebyr fra 01.11.2004.

   Luftforurensning påvirkes av en rekke forhold som dominerende vindretning, temperatur, luftfuktighet og terreng. I Oslo er forholdene verst på kalde, tørre vinterdager. Målingene viser at problemene starter rundt november når piggdekkene settes på. I tillegg til å ha landets største befolkning og biltetthet, er Oslo spesielt utsatt for forurensning på grunn av geografiske forhold (Oslogryta).

   Vil du vite mer om luftforurensning finner du ytterligere informasjon på www.nilu.no og www.vegvesen.no

 • Hva om jeg ikke betaler? Kan jeg klage på boten?
  • Kjører du med piggdekk i gebyrperioden uten å ha betalt gebyr, vil du ved kontroll bli ilagt tilleggsgebyr på kr. 750,-
  • Dersom du mener ileggelsen er uriktig, kan du klage. Les mer om å klage på tilleggsgebyr.
 • Hvor gjelder ordningen, og for hvem?
  • Hvor
   Piggdekkgebyret gelder hele Oslo, også utenfor Ring 2. På kartet under kan du se hvor bygrensen til Oslo er (lilla stiplet linje). Oblatene er også gyldig i Bergen.

   Vis kart

  • Hvem
   Piggdekkgebyrordningen gjelder for bil, små og store busser, lastebiler og varebiler. Det gjelder ikke for MC, henger, traktor, utrykningskjøretøy, bil i politiets tjeneste, bil med parkeringsbevis for forflytningshemmede eller strø- og brøytebiler.

   Se forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr §1
 •  Jeg skal bare kjøre gjennom Oslo, må jeg betale?
  • Ja, alle som kjører i eller gjennom Oslo må betale. Vi anbefaler dagsoblat for gjennomreise.
 •  Bytte av bil / refusjon
  • Dersom du har flere biler med piggdekk må du betale for hver og en av dem. Én oblat gjelder kun for én bil.

   Du kan overføre oblatet (kun sesongoblat) til en annen bil. COWI gjør dette direkte fra utsalgsstedet på Helsfyr (Grenseveien 88). Du får da nytt oblat med nytt registreringsnummer. Du kan også sende oblatet til Cowi AS, Postboks 123, 1601 Fredrikstad. Cowi AS sender da nytt oblat.
  • Dersom du har kjøpt sesongoblat, men ikke lenger har bruk for det kan det refunderes. Originaloblatet og kvittering for dette må da sendes til Cowi AS, Postboks 123, 1601 Fredrikstad.

   Måneds- og dagsoblater refunderes ikke.

   For mer informasjon ring Cowi AS på telefon 40 00 65 56.
 •  Er det lov å bruke piggdekk utenfor sesongen?
  • I følge norsk lov skal det ikke brukes piggdekk utenfor sesongen om ikke føreforholdene gjør det nødvendig. Fører plikter å sikre at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep til føret. Det vil derfor være opp til en skjønnsmessig vurdering av politiet i hvert enkelt tilfelle.
  • Se forskrift om bruk av kjøretøy § 1-4

   Brukes det piggdekk utenfor sesongen skal det ikke betales piggdekkgebyr.

Andre spørsmål kan sendes via elektronisk kontaktskjema