Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Bymiljøetaten > Miljø > Vårrengjøring

Vårrengjøring i Oslo 2014

Bilde av vårrengjøringsmaskin og -skilt

Hver vår rengjør vi alle kommunale veier, fortau og sykkelstier innen 17. mai. I videoen over svarer vi på vanlige spørsmål om vårrengjøringen.

Vi rengjør også de største parkene, øyene og i marka.

Planlagte datoer for vårrengjøring 2014


Område Bydeler
Sentrum Frogner, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen
Nord Alna, Bjerke, Grorud, Stovner
Øst Nordstrand, Søndre Nordstrand, Østensjø
Vest Nordre Aker, Ullern, Vestre Aker


Parkering forbudt

Vi setter opp skilter med midlertidig parkering forbudt, minimum 24 timer før arbeidet starter, i henhold til forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr, § 12. Undersøkelsesplikt.

Kjøretøy som ikke er flyttet når arbeidet starter blir tauet bort. Følg derfor med på skiltene der du parkerer minst en gang i døgnet.

Er bilen tauet bort? - les mer om borttauing av kjøretøy

Nøkkeltall


  Ca antall
Meter gate som rengjøres  1280 km
Meter fortau / sykkelsti som rengjøres 1 000 km
Masse som taes opp 10 000 ton
Antall midlertidige skilt som settes opp 5 000
Snitt antall maskiner som er i drift samtidig 50-60
Snitt antall personer som arbeider samtidig 100-120

 

Vanlige spørsmål og svar om vårrengjøringen i Oslo

Vanlige spørsmål og svar om vårrengjøring

 • Er bilen din tauet bort?
 • Hvem utfører vårrengjøringen?
  • Rengjøringen utføres av flere entreprenører etter kontrakt med Bymiljøetaten. Riksveier rengjøres av Statens Vegvesen.
 • Hvorfor har dere ikke SMS-varsling?
  • Forsøksordningen i 2005 viste dessverre at SMS-varsling i liten grad reduserte antallet borttauede biler. De som abonnerte på ordningen unngikk naturligvis feilparkeringer, men plassene ble brukt av "fremmede" biler altså av bileiere som ikke abonnerte og dermed ikke ble varslet.
 • Når vil sykkelveiene være ferdig rengjort?
  • Sykkelveiene er ofte en del av det ordinære veinettet og feies da sammen med veien forøvrig. Der sykkelveien er en egen trasé, er den ofte del av en gangvei. Gangveiene tas som en del av vårrengjøringen, altså senest ferdig rengjort til 17. mai.
 • Kan jeg parkere i gaten når vårrengjøringen er ferdig?
  • Det kan utføres annet vedlikeholdsarbeid som lapping av hull og rensing av sluk el. etter selve vårrengjøringen. Parkering kan derfor først skje etter at skiltet er fjernet eller angitt tidspunkt er utløpt.
 • Hvorfor feier dere om natten?
  • I hovedsak forsøker vi å utføre vårrengjøringen uten å forstyrre folks nattesøvn. Vi må imidlertid også foreta vårrengjøringen om natten på de mest trafikkerte kommunale veiene. Kommunale boligveier vil i utgangspunktet bli rengjort på dagtid. De fleste boliggatene utenfor ring 2 feies på dagtid. Innenfor ring 2 bor mange langs hovedgatene, og disse vil nok kunne oppleve nattarbeid.
 • Kan noe av massen resirkuleres?
  • Det har tidligere vært forsøkt med resirkulering i Moss, men det ble for høye transportkostnader. Deler av massen som er mest forurenset behandles som spesialavfall.

   Massen kjøres til godkjent fyllplass hvor det brukes som dekkmasse på fyllingen.
 • Hvorfor er ikke gaten rengjort til oppsatt tid?
  • Hvis en gate ikke er rengjort til oppsatt tid betyr det at vi ble forhindret og at den vil rengjøres på et senere tidspunkt.

   I enkelte områder kan vårrengjøringen også starte tidligere enn oppsatt tid.
 • Kan jeg melde fra hvis det ligger igjen grus / sand?
  • Hvis det ligger igjen grus eller sand etter at vi har foretatt vårrengjøring, kan du melde fra via vår Bymeldings-app.

   Meld fra om feil og mangler